Hrubé plechy za tepla valcované

z konštrukčných ocelí (EN 10025)

tabuľka s rozmermi

Hrubé plechy z nelegovaných koštrukčných ocelí
S185, S235, S275, S355, S450, E295, E335, E360; v stupňoch kvality JR, J0, J2, K2; v stave +AR, +N

Hrubé plechy zo zvariteľných jemnozrnných konštrukčných ocelí
S275, S355, S420, S460; v stupňoch kvality N, NL

Hrubé plechy termomechanicky valcované zo zvariteľných jemnozrnných konštrukčných ocelí
S275, S355, S420, S460; v stupňoch kvality M, ML

Hrubé plechy z konštrukčných ocelí so zvýšenou odolnosťou proti atmosferickej korózií
S235, S355; v stupňoch kvality J0, J2, K2; v stave +AR, +N (napr. S235J0W+AR, S355J2WP+N)

Hrubé plechy z konštrukčných ocelí so zvýšenou medzou klzu v zušľachtenom stave
S460 až S960; v stupňoch kvality Q, QL, QL1

Hrubé plechy z ocelí s vysokou medzou klzu na tvárnenie za studena (EN 10149)
S315MC až S700MC a S260NC až S420NC v závislosti od spôsobu výroby

z ocelí určených pre tlakové nádoby a kotle

tabuľka s rozmermi

Hrubé plechy z nelegovaných a legovaných ušľachtilých ocelí na vyššie teploty
P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3 a ostatných tried tejto normy

Hrubé plechy z normalizačne žíhaných, zvariteľných, jemnozrnných ocelí
pre použitie pri nízkych teplotách (rad  PxxxNL1, PxxxNL2)
pri teplote okolia (rad PxxxN)
pri zvýšených teplotách (rad PxxxNH)

Hrubé plechy z ocelí určených na výrobu rúr
L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB

Hrubé plechy z ocelí určených na výrobu plynových zásobníkov (EN 10120)
P245NB, P265NB, P310NB, P355NB

Hrubé plechy z ocelí určených pre lodiarsky priemysel
Podľa lodných spoločností (Germanisher Lloyd, Lloyd's register of Shipping, Det Norske Veritas)

 

Program na prezeranie PDF si môžete bezplatne stiahnúť.

Kliknutím na mapu zobrazíte kontakt na obchodného managera pre daný okres


Impressum | Disclaimer Copyright by ThyssenKrupp Ferostav spol. s r.o. © 2008